Caută poziția 8 pe buletinul de vot la alegerile din 27 septembrie 2020!
  • Viziunea politică a Partidului Ecologist Român:
Partidul Ecologist Român este promotorul ecologiei politice prin introducerea și respectarea principiilor de baza ale ecologiei în conceperea și implementarea politicilor economice și sociale în sensul respectului instituțiilor statului și al clasei politice față de cetățean și natură, al responsabilității față de echilibrarea relațiilor economice și sociale dintre generații, al păstrării și dezvoltării patrimoniului național în condițiile globalizării, al încurajării inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton, al prioritizării obiectivelor de investiții printr-un raport corect între beneficiul material și protejarea mediului înconjurător, al valorificării cât mai înalte a factorilor naturali de avantaj comparativ ai României prin stimularea dezvoltării agriculturii și a industriilor prelucrătoare.
Partidului Ecologist Român își propune să transforme treptat atât comportamentul politic și instituțional cât și cel individual în direcția înțelegerii responsabilității pe care fiecare instituție, organizație, firma sau cetățean o au față de ceea ce este și ceea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi ca și pentru fiecare dintre copiii și copiii copiilor noștri.
România este și va fi patria cetățenilor români nu numai pentru ca s-au născut pe teritoriul sau național, dar și pentru că întreaga lor viață și a urmașilor lor se bazează pe ceea ce oferă acest teritoriu, adică patrimoniul sau de resurse naturale, umane, de cultură, tradiții și obiceiuri. Numai înțelegerea și respectarea valorii inestimabile a patrimoniul nostru național va putea schimba mentalitatea și comportamentul clasei politice, conducând-o spre un autentic patriotism prin punerea interesului național mai presus decât interesul electoral.
Partidul Ecologist Român considera ca România are nevoie de ecologia politică nu doar în sensul strict al protejării mediului natural ci și al protejării societății românești de pericolul deteriorării mediului economic, social, politic și educațional.
După mai mult de două decenii în care politica româneasca nu a putut să pună interesul protejării și dezvoltării mediului de viață al românilor mai presus decât interesele electorale sau de grup, oferta de alternativă politiăa pe care o prezintă Partidul Ecologist Român este alegerea înțeleaptă pentru viitorul nostru.

  • Valorile promovate de Partidul Ecologist Român:
Luând în calcul contextul internațional, recentele crize economice, financiare și de securitate, dar și situația în care se află România, PER consideră recunoașterea și aplicarea regulilor dezvoltării durabile ca pe un factor esențial al creșterii economice și o condiție principală a unui climat social echilibrat și constructiv.
Partidul Ecologist Român crede cu tărie că fiecare român merită să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl privesc, prin urmare vom lucra pentru a spori participarea cetățeanului la toate nivelurile de guvernare, locală sau centrală.
Partidul Ecologist Român consideră că societatea românească trebuie să conștientizeze importanța echilibrului ecologic, să învețe să trăiască în limitele ecologice, în așa fel încât generațiile viitoare să beneficieze și să nu sufere de pe urma practicilor generației noastre.
De asemenea, PER consideră că este necesară o modificare de structură în ceea ce privește reformarea sistemelor publice și nu doar redimensionarea lor, repoziționarea administrației în procesul descentralizării și nu doar simpla manipulare instituțională, refacerea filosofiei fiscal-bugetare și nu doar asigurarea echilibrelor macroeconomice.
PER pune la baza Ecologiei politice principiile libertății, ale inițiativei private, ale competiției corecte și ale garantării proprietății
Opțiunea politică a PER este: stat de drept și eco-capitalism. Aceasta înseamnă respect față de principiile echilibrului și controlului reciproc al puterilor în stat, ale apărării libertăților individuale, și ale încurajării dezvoltării eco-capitalismului sub toate formele sale: uman, industrial, financiar, tehnologic, cultural ori funciar, în scopul creșterii bunăstării românilor, dar numai în condițiile protejării mediului și cu respectarea principiului dezvoltării durabile.
PER consideră că este necesară o activitate politică de redimensionare a rolului statului prin întărirea rolului său ca garant al drepturilor constituționale și al bunei funcționari a piețelor.
PER consideră că principalul mijloc de modernizare și de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriu-naționalprin valorificarea potențialului intern, lărgirea și perfecționarea pieței interne, ridicarea nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton.